välkommen till
Blomtorp Entreprenad AB

experter på borrning

Till Blomtorp Entreprenad AB kan beställare vända sig som behöver hjälp med olika borrningsarbeten. Vi utför arbeten i stadsmiljö som i skog och mark. Det går att beställa schaktnings-och grävfria arbeten där marken är extra känslig.

Hos oss får beställaren hjälp att anlägga VA-ledningar och rör till större byggprojekt. Vi arbetar även med dragning av rör till fjärrvärme, fiber och el. Vi startade i Frövi och kan alla Örebros speciella förutsättningar när det kommer till borrning i tuffare terräng.

Hos oss får beställaren ställa krav och vi utför arbetet med all vår samlade expertis. Vi inledde vårt arbete att utföra borrningsarbete till elkablar och har sedan fortsätt utveckla oss. Därför kan vi bland annat hjälpa till med:

  • Borrning i alla typer av mark vid anläggning av rör för vatten-och avlopp.
  • Styrborrning och AT-borrning under vägar, vattendrag och i tätbebyggda områden.
  • Precisionsborrning där marken är extra känslig inför dragning av exempelvis dag-och spillvatten.
  • Arbeten som krävs för att kunna dra fiber eller fjärrvärme på landsbygden där terrängen är mycket utmanande.
  • När arbetet kräver ingen eller minimal störning för omgivningen.


Vi kan anpassa oss efter kunders behov och kan ta fram lösningar för i stort sätt alla arbeten där det krävs borrning.

Borrningsmetoder som görs med precision

Med hjälp av elektronisk styrning och radiosändare går det att arbeta på helt nya sätt med borrningsuppdrag. Maskinparken och borrningsutrustning är modern vilket gör att vi kan ta oss an borrning på djup med både raka och krökta linjer vid borrning.

Utmanande miljöer är inget problem. Vi anpassar metoden efter markens förutsättningar. Det gör att vi kan arbeta i friktionsjord, lera och sand men även hårdare stenmark och berg. Befintliga elkablar eller rör är inga problem. Vi gör en noggrann kartläggning och undersöker förutsättningar för att lyckas med de mest utmanande situationer.

Vi utför de arbeten som anses vara omöjliga

Vi arbetar effektivt och med hänsyn till miljön

Fördelen att anlita oss är att vi kan borrmetoder till de allra flesta användningsområden. Borrmetoderna kräver lite återställningsarbete och med snabb etablering. Tack vare att det går att styra borrhuvudet med hjälp av bland annat radiosändare går det att borra där det redan förekommer rör och ledningar.

Vid känslig markyta och där miljön är extra viktig att ta hänsyn till är våra metoder överlägsna. Vi delar gärna med oss av olika referensprojekt och diskuterat gärna hur vi kan lösa kundens utmaningar. Inga borruppdrag är omöjliga för oss.