Om
Blomtorp Entreprenad AB

Om oss

Blomtorp Entreprenad AB har sitt säte i Frövi och har sen start arbetat på att bli experter på borrning. Resan har gått från att vara inhyrd expert till att bygga upp en maskinpark med borrar för styrd borrning och AT-borrning.

Genom att samla nödvändig kompetens och utrustning kan vi utföra större arbeten där beställare är extra måna om att marken inte ska skadas. Tack vare tekniken och utrustningen går det att borra i den svåraste terrängen.

Vikten av planering och projektplaner

I takt med att företaget vuxit har vi skapat en kunskapsbank som gör att vi kan projektering. Vi arbetar på entreprenad och kan ta ett helhetsansvar för borrningsprojektet. Det innebär att göra noggranna projektplaner och kartlägga området där borrningen ska utföras. Med våra rekommendationer och projektplaner kommer arbetet att löpa på effektivt, både när det gäller tid och ekonomi.

Vi arbetar i nära dialog med beställaren och ser till att lösa eventuella problem som kan uppstå under arbetet. Att arbeta med olika marktyper kräver att kunna analysera och riskbedöma. Vi kan föreslå olika alternativ för borrning och utefter kravställning från beställaren. Som företag månar vi om långsiktiga relationer med våra kunder.

Välutrustad maskinpark och engagemang

Vi har utrustning och maskiner som gör det möjligt att arbeta med projekt i nästan alla väder. Det gäller även borrning som behöver göras lite djupare eller mer avancerade arbeten. Den samlande kunskapen och intresset för borrningsarbeten gör att vi samarbetar med offentlig sektor, energibolag, anläggningsföretag eller andra som behöver specialistkompetens.

Våra metoder lämpar sig extra bra i område där exempelvis villaägare är rädda om sina tomter. Genom att minimera behov av att gräva lämpar sig vårt arbetssätt även i tätbebyggda bostadsområden. Även svårare skogsmark eller känslig ängsmark går att skona med hjälp av schaktfria metoder.

Användbara borrmetoder

En stor fördel med våra borrmetoder är att de går att använda under vägar, gångar och även under vattendrag som åar, utan att riskera att marken ovan borrning utsätts för skador. Det gör att det blir möjligt att dra fjärrvärme, fiber eller VA-rör på områden som tidigare ansågs omöjliga.

Metodiskt & noggranhet

Metoder innebär precision, genom att arbeta metodiskt och göra noggranna undersökningar tar vi på oss arbeten som andra nekar. Vi kartlägger och arbetar även i mark där det redan finns elkablar. Genom att arbeta effektivt men samtidigt metodiskt kan vi arbeta där andra inte gör. Framför allt bottnar det sig i förståelse för borrningsarbetet.