{keyword} i {city}

AT borrning

AT-borrning är en metod som bygger vidare på styrd borrning. AT är en förkortning av All Terrain och används framför allt vid tuffare markförhållanden. Ofta krävs AT borrning när marken är hård och det finns mycket sten eller friktionen kräver mer precision i borrningsarbetet. Metoden kräver expertis och kunskap inom borrning då planeringen och projektering är extra viktig. Hos oss får du hjälp med hela entreprenaden som utförs snabbt och effektivt med lite behov av återställning efter.

{keyword} i {city}

AT-borrning används när traditionell styrd borrning inte är ett alternativ. Metoden bygger på varandra, elektronik används för att styra bland annat borrkronans riktning. Pilotstången borras med precision efter en viss förutbestämd plan oavsett om det är lerjord eller nästan berg.

En invändig drivaxel roterar rullborkronan som kan mala sönder stenhård mark men utan att ytan.
En radiosändare används med borrhuvudet för att ha kontroll över hela processen. Eftersom det går att använda dubbla borrör roteras borrkronan under tiden borren går framåt.

När borrningen är klar dras stången ut, därefter vidgas borrhålet samtidigt som röret dras in. Vi kan utföra borrning där beställaren är mycket rädd om marken och vill ha precisionsarbete.

Till vad kan AT borrning användas?

Metoden används när annan borrning inte är möjlig och där det krävs precision. Innan valet av borrningsmetod bestäms görs en undersökning av markförhållande och en utförlig borrplan. Fördelen med metoden är att den är skonsam för marken och i stort sätt schaktfri.

  • Vid anläggning av skyddsrör som är avsedd till el, fjärrvärme eller vatten.
  • Kan även användas för anläggning även av mediarör.
  • När markförhållanden är komplicerade vid anläggning av rör till gas eller tryckspillsvatten.
  • Självfallsledningar som är avsedda till spill-eller dagvatten.
  • För att borra under vägar och järnvägar men även under vattendrag.

En användbar borrningsmetod

Vi rekommenderar att använda metoden när marken utgörs av lera eller friktionsmaterial. Det är även den bästa lösningen när marken är hård och har stora mängder med sten alternativt berginslag. Inför projektering undersöker vi de geologiska förutsättningarna för att ta fram en borrplan.

Eftersom metoden är schaktfri behöver inte marken rivas upp och det går att arbeta mer tidseffektivt. Vid arbete vid vägar innebär det att det går att undvika att stänga av trafiken. AT-borrning gör det också möjligt att undvika grävarbeten vilket är kostnadseffektivt. Vi samarbetar med allt från privatkunder till kommuner, energibolag och anläggningsföretag.