{keyword} i {city}

Styrd borrning

Styrborrning revolutionerade schaktfri ledningsbyggande. Det är en metod som går att använda för borrning i stadsmiljö där det krävs lite inverkan på omgivningen. Metoden passar lika bra utanför tätbyggda områden där man värnar extra om marken.

Styrd borrning passar framför allt där marken består av lera eller sand. Vid mer utmanande markförhållande används istället AT-borrning som är en metod som bygger på styrborrning. Vi analyserar noga markförhållanden inför valet av borrmetod för att kunna arbeta tids-och kostnadseffektivt.

{keyword} i {city}

Det är framför allt en mycket effektiv metod som är mycket skonsam för marken och som kräver minimal startgrop. Resultatet är mycket hållbart och används framför allt till anläggning av ledningar eller hela ledningsnät.

Borrmetoden tillåter långa och krökta borrhål i områden där schakt inte är ett alternativ eller ens en möjlighet. Allt arbete utförs på markytan och borrhuvudet styrs med hjälp av elektronik. Vid styrborrning görs först ett pilothål som sedan ryms upp till önskad dimension. Det gör att det är en metod som gör det möjligt att borra där det inte annars hade varit möjligt.

För vilka anläggningar passar metoden?

Vi utför styrborrning åt anläggningsföretag, energibolag, kommuner och för alla som behöver entreprenad. Borrmetoden passar för dimensioner från 40 till 1 200 millimeter. Metoden tillåter både raka och krökta linjer vid borrning. Det gör att den är användbar vid många olika projekt och för många olika typer av beställare.

  • Vatten-och avlopp för tryckledningar.
  • Självfallsledningar till vatten-och avlopp.
  • Vid anläggning av fiber eller el.
  • När rör ska dras till fjärrvärme eller för gas.
  • Rörläggning för spill-och dagvatten.

Styrd borrning har många användningsområden

Styrd borrning kan användas vid arbeten på åkermark, skogsmark likväl som i stadsmiljöer. Det går även att använda under vägar eller järnvägar men även vid vattendrag. Det som krävs är en geologisk undersökning som fastställer att markförhållanden är lera, sand eller slit.

Är det hårdare markförhållanden använder vi i stället AT borrning. Riskerna är annars att material som sten eller berg är i vägen för borrningen. Borrhuvudet styrs med hjälp av radiosändare under borrarbetet. Därför är det viktigt att kartlägga eventuellt befintliga elkablar som kan störa radiosändaren.

Vi utför arbetet på totalentreprenad och kan därmed utföra hela projekteringen. Tack vare vår samlade expertis kan vi hjälpa till vid mycket krävande förhållanden. Styrborrning är en av de mest tidseffektiva och kostnadseffektiva metoderna. Dessutom blir återställningstiden av mark mycket begränsad vilket är en stor fördel.